Senaste publikationer från historisk-filosofiska fakulteten

 • Wahlgren, Catarina; Andersson, Kristina

  The child in the Swedish preschool photograph versus the child in the curriculum – a comparison of contemporary notions

  Ingår i International Journal of Early Years Education, s. 1-15, 2022.

 • Johansson, Lars-Göran

  Quine som objekttänkare: Några kommentarer till Martin Gustafssons "Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift"

  Ingår i Filosofisk Tidskrift, s. 46-53, 2022.

 • Huvila, Isto

  Improving the Usefulness of Research Data with Better Paradata

  Ingår i Open Information Science, s. 28-48, 2022.

  Open access
 • Koren, Gerbrand; Ferrara, Vincenza; Timmins, Madeleine; Morrison, Monica Ainhorn

  Global Environmental Change Perspectives on Integrated, Coordinated, Open, and Networked (ICON) Science

  Ingår i Earth and Space Science, 2022.

  Open access
 • Lundberg, Mattias

  Haydns Skapelsen: Svenskt uruppförande på Riddarhuset 1801

  Ingår i Arte et marte: Meddelanden från Riddarhuset, s. 26-28, 2022.

 • Nyman, Anna

  The parallelism argument and the problem of moral luck

  Ingår i Philosophical Studies, s. 955-971, 2022.

  Open access
 • Aronsson, Inga-lill

  Splittrande minnespolitik på Samemuseum

  Ingår i Kvartal, 2022.

 • Andersson, Emil

  Actualizing Human Rights: Global Inequality, Future People, and Motivation

  Ingår i Nordic Journal of Human Rights, 2022.

 • Page, Jeremy

  Aesthetic Understanding

  Ingår i ESTETIKA-THE EUROPEAN JOURNAL OF AESTHETICS, s. 48-68, 2022.

 • Pihl, Christopher

  Dørum, Knut, Hallenberg, Mats & Katajala, Kimmo (red.), 2021. Bringing the people back in. State building from below in the Nordic countries ca. 1500–1800. London: Routledge: Anmälan av Christopher Pihl

  Ingår i Statsvetenskaplig Tidskrift, s. 314-318, 2022.

  Open access
 • Evertsson, Jakob

  Från katekes till naturlära: en mikrohistorisk studie av folkskolans införande i Lagunda kontrakt, 1861–1900

  Ingår i Uppsala stiftshistoriska sällskaps årsskrift, s. 16-28, 2022.

  Open access
 • Lv, Zhihan; Guo, Jinkang

  Virtual Reality Neurorehabilitation

  Ingår i International Journal of Mental Health Promotion, s. 287-310, 2022.

  Open access
 • Banitz, Thomas; Hertz, Tilman; Johansson, Lars-Göran; Lindkvist, Emilie et al.

  Visualization of causation in social-ecological systems

  Ingår i Ecology & society, 2022.

  Open access
 • Lv, Zhihan; Yu, Zengchen; Xie, Shuxuan; Alamri, Atif

  Deep Learning-based Smart Predictive Evaluation for Interactive Multimedia-enabled Smart Healthcare

  Ingår i ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP), 2022.

 • Bortz, Olof

  Final Reply to Maria Karlsson: On the lessons of the Holocaust

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 75-75, 2022.

 • Williams, Anna; Heggestad, Eva; Karlsson, Maria

  En skev historia: Från uppslag till begreppsutveckling

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 105-117, 2022.

 • Franzén, Helena

  Kroppar i förvandling: Nytt ljus på obstetriska och embryologiska preparatsamlingar

  Ingår i Jordemodern, s. 21-23, 2022.

 • Lv, Zhihan; Li, Yuxi

  Wearable Sensors for Vital Signs Measurement: A Survey

  Ingår i Journal of Sensor and Actuator Networks, 2022.

  Open access
 • Iordanoglou, Dimitrios; Tralau, Johan

  Murder, Logic, and Embryology: The Beginnings of Political and Moral Philosophy in Aischylos’ Oresteia

  Ingår i Classical Philology, s. 259-281, 2022.

 • Miljan, Goran

  Forging Germans: Youth, Nation, and the National Socialist Mobilization of Ethnic Germans in Yugoslavia, 1918-1944.

  Ingår i American Historical Review, s. 1702-1703, 2022.

 • Solin, Kim

  Fyra revoltörer inom brittisk moralfilosofi: Recension av Benjamin J.B. Lipscomb: The Women Are Up to Something. How Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley, and Iris Murdoch Revolutionized Ethics. Oxford University Press 2021, 344 sidor

  Ingår i Signum, s. 45-47, 2022.

 • Tersman, Folke

  Ligger demokratins framtid bakom oss?

  Ingår i Salongen. Nettidskrift för filosofi og idéhistorie, 2022.

  Open access
 • Legnér, Mattias

  Kulturarv, säkerhet och geopolitik

  Ingår i OEI, s. 360-364, 2022.

  Open access
 • Hunt, Margaret R.

  Prisoner Regimes and a Transnational History from Below: [Review of:] Renaud Morieux. The society of prisoners: Anglo-French wars and incarceration in the eighteenth century

  Ingår i The Historical Journal, s. 533-536, 2022.

  Open access
 • Ingemark, Dominic

  Trasiga fönster, jordbävningar och barbarer.: Det romerska badet

  Ingår i Medusa. Svensk tidskrift för antiken, s. 41-44, 2022.

 • Hagberg, Sten

  Analys: Kuppen i Burkina Faso och demokratins dilemma

  Ingår i Global Bar Magazine, 2022.

 • Zhang, R.; Li, K.; Wu, Y.; Zhao, D. et al.

  A Multi-Vehicle Longitudinal Trajectory Collision Avoidance Strategy Using AEBS with Vehicle-Infrastructure Communication

  Ingår i IEEE Transactions on Vehicular Technology, s. 1253-1266, 2022.

 • Legnér, Mattias; Femenías, Paula

  The Implementation of Conservation Policy and the Application of Solar Energy Technology in Small House Areas: Stockholm, Sweden

  Ingår i The Historic Environment, s. 1-25, 2022.

  Open access
 • Evertsson, Jakob

  School inspection and state-initiated professionalisation of elementary school teachers in Sweden, 1861–1910

  Ingår i History of Education, s. 1-23, 2022.

  Open access
 • Statham, Nataska; Jacob, Joao; Fridenfalk, Mikael

  Game environment art with modular architecture

  Ingår i Entertainment Computing, 2022.

  Open access
 • Hagberg, Sten

  Fatou Souraté i Balai citoyen: "Jag har alltid valt mitt engagemang, alltid..."

  Ingår i Burkina Kontakt: tidskrift om Burkina Faso från föreningen ASSAMBUS, s. 8-9, 2022.

 • Hagberg, Sten

  Militärkupp: Varför och vad händer sen?

  Ingår i Burkina Kontakt: tidskrift om Burkina Faso från föreningen ASSAMBUS, s. 5-7, 2022.

 • Hagberg, Sten

  Hur krossas glastaket i Burkina Faso?

  Ingår i Burkina Kontakt: tidskrift om Burkina Faso från föreningen ASSAMBUS, s. 20-22, 2022.

 • Rodéhn, Cecilia

  Introducing Mad Studies and Mad Reading to Game Studies

  Ingår i Game Studies, 2022.

  Open access
 • Legnér, Mattias

  Kulturarv och symboler är givna mål i krig

  Ingår i Svenska dagbladet, 2022.

 • Legnér, Mattias

  Skyddet av statliga samlingar i svenska museer, arkiv och bibliotek i händelse av krig, ca 1914–2018

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2020–2021, s. 101-135, 2022.

  Open access
 • Williams, Anna

  Paul Tenngart, Exporterad realism. Svensk arbetarlitteratur på engelska

  Ingår i Samlaren, s. 404-407, 2022.

 • Bergnehr, Disa; Wahlström Henriksson, Helena

  Single parenthood, the non-residential parent and co-parenting in Swedish Daily News

  Ingår i Feminist Media Studies, s. 1-16, 2022.

  Open access
 • Nygren, Göran

  Dagens skolsystem gynnar akademikerbarn

  Ingår i Skolledaren, s. 16-18, 2022.

  Open access
 • Juneström, Amalia

  Discourses of fact-checking in Swedish news media

  Ingår i Journal of Documentation, s. 125-140, 2022.

  Open access
 • Baioud, Gegentuul; Khuanuud, Cholmon

  Linguistic purism as resistance to colonization

  Ingår i Journal of Sociolinguistics, 2022.

  Open access
 • Fischer, Svante

  The Late Roman and Early Byzantine Solidi of Scania & the Lund University History Museum

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), s. 1-66, 2022.

  Open access
 • Wang, W.; Guo, H.; Li, X.; Tang, S. et al.

  Deep learning for assessment of environmental satisfaction using BIM big data in energy efficient building digital twins

  Ingår i Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2022.

 • Lv, Zhihan; Lloret, J.; Song, H.

  Editorial: 5G for Augmented Reality

  Ingår i Mobile Networks and Applications, 2022.

 • Lv, Zhihan; Lloret, J.; Song, H.

  5G for mobile augmented reality

  Ingår i International Journal of Communication Systems, 2022.

 • Qiao, S.; Pan, S.; Luo, G.; Pang, S. et al.

  A Pseudo-Siamese Feature Fusion Generative Adversarial Network for Synthesizing High-quality Fetal Four-chamber Views

  Ingår i IEEE journal of biomedical and health informatics, 2022.

 • Mahmood, Khalid; Ayub, M. F.; Hassan, S. Z.; Ghaffar, Z. et al.

  A seamless anonymous authentication protocol for mobile edge computing infrastructure

  Ingår i Computer Communications, s. 12-21, 2022.

 • Teng, F.; Wang, D.; Yuan, Y.; Zhang, H. et al.

  Multimedia Monitoring System of Obstructive Sleep Apnea via Deep Active Learning Model

  Ingår i IEEE Multimedia, 2022.

 • Lv, Zhihan; Guo, J.; Lv, H.

  Safety Poka Yoke in Zero-Defect Manufacturing Based on Digital Twins

  Ingår i IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022.

 • Pihl, Christopher

  Mastering the narrative and the dirty tricks of trade: The re-establishment of a Swedish bank in 1668

  Ingår i Business History, s. 1-23, 2022.

  Open access
 • Schottenius Cullhed, Sigrid

  Det symboliska värdet av en våldtäkt i London

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2022.

 • Jörgensen, Anders

  Middle Breton cazas lin and canastr lin ‘flax shives’

  Ingår i Études Celtiques, s. 179-188, 2022.

 • Berglund, Karl; Steiner, Ann

  Johanssons ideal är långt från verkligheten

  Ingår i Aftonbladet, 2022.

  Open access
 • Rider, Sharon

  Medice, Cura te Ipsum: On Hyperbole, Hubris and Hypocrisy in Public Discourse

  Ingår i Educational Philosophy and Theory, 2022.

 • Björk, Tony

  How to Bury the Dead: A study on regional variations in the southern Baltic area during Late Pre-Roman and Early Roman Iron Age

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), s. 1-66, 2022.

  Open access
 • Solin, Kim

  Filosofin kan lära dig konsten att leva

  Ingår i Svenska Dagbladet, Under strecket, 2022.

 • Lindblad, Henrik; Eriksson, Johan; Gustafsson, Christer

  Caroli Church: A Resource for Urban Regeneration?

  Ingår i Essempi di Architettura, EdA, s. 73-92, 2022.

 • Widmalm, Sven

  Observatoriet och makten

  Ingår i Sans, s. 26-30, 2022.

 • Franzén, Helena

  'The precious material': Obtaining human fetal bodies for an embryological collection at Uppsala University, ca 1890-1930

  Ingår i Scandinavian Journal of History, s. 178-202, 2022.

 • Li, Xiaoming; Liu, Hao; Wang, Weixi; Zheng, Ye et al.

  Big data analysis of the Internet of Things in the digital twins of smart city based on deep learning

  Ingår i Future generations computer systems, s. 167-177, 2022.

 • Bjarnegård, Elin; Håkansson, Sandra; Zetterberg, Pär

  Gender and Violence against Political Candidates: Lessons from Sri Lanka

  Ingår i Politics & Gender, s. 33-61, 2022.

  Open access
 • Schottenius Cullhed, Sigrid

  Procne in Toni Morrison's Beloved

  Ingår i Classical Receptions Journal, s. 89-103, 2022.

  Open access
 • Stokke, Andreas

  Fiction and Importation

  Ingår i Linguistics and Philosophy, s. 65-89, 2022.

  Open access
 • Thomasson, Fredrik

  Black Healers, Surgeons and ‘Witches’: Medicine, Mobility and Knowledge Exchange in Swedish St Barthélemy 1785–1815

  Ingår i Social history of medicine, s. 49-71, 2022.

  Open access
 • Petitt, Andrea; Eriksson, Camilla

  Breeding beyond bodies:: Making and "doing" cattle

  Ingår i Society & Animals, s. 108-126, 2022.

 • Hagström Molin, Emma

  Provenance in nineteenth-century Europe: Research practice and concept

  Ingår i Nordisk Museologi, s. 96-104, 2021.

  Open access
 • Huvila, Isto

  Much of Information Is Not Really That Ready to Use

  Ingår i Information Matters, 2021.

 • Bonnier, Anton; Emanuelsson-Paulson, Therese; Mylona, Dimitra; Penttinen, Arto

  The Kalaureia Excavation Project A preliminary report of the work carried out in Area L between 2015 and 2018

  Ingår i Opuscula, s. 27-54, 2021.

 • Hagelin, Lisa

  Commending a freedman Virtues and masculinities in the recommendation letters of Cicero and Pliny the Younger

  Ingår i Opuscula, s. 401-418, 2021.

 • Berglund, Karl

  Digital humaniora, datorisering och litteraturvetenskap i en digitaliserad värld

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 266-284, 2021.

  Open access
 • Andersson, Lars M

  Mercédesz Czimbalmos “Intermarriage, Conversion, and Jewish Identity inContemporary Finland: A study of vernacular religion in the Finnish Jewish communities,” (Åbo Akademi University 2021), diss.

  Ingår i Multiethnica, s. 100-102, 2021.

  Open access
 • Nicholas-Davies, Phillipa; Fowler, Susan; Midmore, Peter; Coopmans, Isabeau et al.

  Evidence of resilience capacity in farmers' narratives: Accounts of robustness, adaptability and transformability across five different European farming systems

  Ingår i Journal of Rural Studies, s. 388-399, 2021.

 • Habetzeder, Julia

  The Invitation to the Dance: An intertextual reassessment

  Ingår i Opuscula, s. 419-463, 2021.

  Open access
 • Andersson, Lars M

  How do you Jew in Finland?: [Review of:] Mercédesz Czimbalmos: Intermarriage, Conversion and Jewish Identity in Contemporary Finland. A Study of Vernacular Religion in the Finnish Jewish Communities

  Ingår i Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, s. 94-98, 2021.

  Open access
 • Troy, Lana

  The Ancient Egyptian Netherworld Books

  Ingår i Journal of the American Oriental Society, s. 949-951, 2021.

 • Ljungkvist, John

  Reflections on Residences from one Scandinavian Experience

  Ingår i Norwegian Archaeological Review, s. 72-74, 2021.

 • Rødland, Henriette

  Lydia Wilson Marshall (Ed.): Landscapes of Slavery in Africa, Routledge, London, 2021

  Ingår i African Archaeological Review, s. 565-567, 2021.

 • Hedberg, Andreas

  [Recension av] Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson, Yvonne Leffler och Birgitta Johansson Lindh, Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century. LIR-skrifter 10, Göteborgs universitet. Göteborg 2019.

  Ingår i Samlaren, s. 401-404, 2021.

  Open access
 • Lundblad, Jonas

  Olivier Messiaen och musikens ursprung

  Ingår i Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen, 2021.

 • Sappol, Michael

  Corpses in Belgian Anatomy, 1860-1914. Nobody's Dead

  Ingår i Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientarumque Historiam Illustrandam, s. 251-257, 2021.

  Open access
 • Remes, Pauliina

  From Natural Tendencies to Perceptual Interests and Motivation in Plato's Timaeus

  Ingår i RHIZOMATA-A JOURNAL FOR ANCIENT PHILOSOPHY AND SCIENCE, s. 157-178, 2021.

 • Meurling, Birgitta

  Att gå till eftervärlden lexikalt

  Ingår i RIG, s. 96-103, 2021.

  Open access
 • Meurling, Birgitta

  Bakom masken: Munskyddets meningsmetamorfoser under coronapandemin

  Ingår i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, s. 1-3, 2021.

  Open access
 • Hyvönen, Mats

  Review of Alison MacKenzie, Jennifer Rose, and Ibrar Bhatt (Eds.). (2021). The Epistemology of Deceit in a Postdigital Era: Dupery by Design

  Ingår i Postdigital Science and Education, 2021.

  Open access
 • Michaelson, Eliot; Pepp, Jessica; Sterken, Rachel

  Online Communication: Eliot Michaelson, Jessica Pepp, and Rachel Sterken uncover a new speech act

  Ingår i Philosophers’ Magazine, s. 90-95, 2021.

 • Batist, Zachary; Masters, Val; Torma, Tiffany C.; Carter, Michael et al.

  Figurations of Digital Practice, Craft, and Agency in Two Mediterranean Fieldwork Projects

  Ingår i Open Archaeology, s. 1731-1755, 2021.

  Open access
 • Ljungström, Linus

  En värmländsk litteraturhistoria, del I, red. Dag Nordmark & Helene Blomqvist

  Ingår i Samlaren, s. 358-361, 2021.

 • Linderborg, Otto; Johansson, Viktor

  The Odd Future Participle at Pol. Phil. XIII: Reassessing the Authenticity and Unity of Polycarp's Letter to the Philippians

  Ingår i Vigiliae christianae (Print), s. 469-482, 2021.

  Open access
 • Lundberg, Mattias

  Andelige Blommor & Werldzlige Lillior: Johan Runius Psalmer och Wisor

  Ingår i Svenskt gudstjänstliv, s. 251-253, 2021.

 • Erlandsson, Susanna; van der Maar, Rimko

  Trouw aan Buitenlandse Zaken: Margaret van Kleffens, Anne van Roijen, de ambassade in Washington en de betekenisvan het diplomatiek partnerschap voor de naoorlogse Nederlandse buitenlandsebetrekkingen

  Ingår i Tijdschrift voor geschiedenis, s. 361-384, 2021.

  Open access
 • Yu, X.; Chen, J.; Fang, B.; Wang, W. et al.

  Cardiac LGE MRI Segmentation with Cross-Modality Image Augmentation and Improved U-Net

  Ingår i IEEE journal of biomedical and health informatics, 2021.

 • Lv, Zhihan; Chen, D.; Feng, H.; Zhu, H. et al.

  Digital Twins in Unmanned Aerial Vehicles for Rapid Medical Resource Delivery in Epidemics

  Ingår i IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), 2021.

 • Lv, Zhihan; Li, Y.; Feng, H.; Lv, H.

  Deep Learning for Security in Digital Twins of Cooperative Intelligent Transportation Systems

  Ingår i IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), s. 1-10, 2021.

 • Gröndahl, Satu

  Att komma hem: Identitetsskapande i modern samisk litteratur

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 101-121, 2021.

 • Kulick, Don

  When Animals Talk Back

  Ingår i Anthropology Now, s. 1-15, 2021.

  Open access
 • Wisselgren, Per

  Till marknadsorganiseringens idéhistoria: Jesper Meijling: Marknadisering. En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970-2000. Stockholm: KTH, 2020. 327 s.

  Ingår i Lychnos, s. 352-358, 2021.

 • Bortz, Olof

  Genmäle till Maria Karlsson: Om Förintelsens lärdomar

  Ingår i Historisk Tidskrift, s. 704-711, 2021.

 • Sjösvärd, Thomas

  Antikens märkligaste dikt: En introduktion till Alkmans Partheneion

  Ingår i Lyrikvännen, s. 81-89, 2021.

 • Öhman, May-Britt

  Morfars farmors syster Brita Stina Larsdotter Rim: Återtagande av lulesamisk och skogssamisk historia och identitet i ett bosättarkolonialt Sverige

  Ingår i Tidsskrift for kjønnsforskning, s. 197-214, 2021.

  Open access
 • Andersson, Jenny

  Planning the American Future: Daniel Bell, Future Research, and the Commission on the Year 2000

  Ingår i Journal of the History of Ideas, s. 661-682, 2021.