Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet, dels en individuell studieplan för varje forskarstudent. För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har både grundläggande behörighet och särskild behörighet (anges här nedanför för varje forskningsämne).

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Urval

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna förmåga bedöms i första hand utifrån självständiga arbeten, tidigare studieresultat samt forskningsplan. För varje utlysning kan ytterligare urvalskriterier tillkomma. Den vikt som läggs vid dessa preciseras i utlysningen.

Hänsyn kan komma att tas till tillgången på handledning inom särskilda ämnesområden. Intervju med den sökande kan också komma ifråga.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

Ämnen

Biblioteks- & informationsvetenskap

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap eller annat relevant ämne. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för biblioteks- & informationsvetenskap finns hos institutionen för ABM

Antikens kultur och samhällsliv

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i antikens kultur och samhällsliv. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för antikens kultur och samhällsliv finns hos institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i arkeologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för arkeologi finns hos institutionen för arkeologi och antik historia

Egyptologi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i egyptologi eller motsvarande. De sökande måste ha förvärvat minst 45 högskolepoäng på grundnivå och avancerad nivå på två olika forntida egyptiska språk: mellanegyptiska, senegyptiska, demotiska eller koptiska. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för egyptologi finns hos institutionen för arkeologi och antik historia

Etnologi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i etnologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för etnologi finns hos institutionen för kulturantropologi och etnologi

Estetik

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i estetik. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för estetik finns hos filosofiska institutionen

Filosofi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i filosofi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för filosofi finns hos filosofiska institutionen

Genusvetenskap

För särskild behörighet krävs att den sökande har minst 60 hp genusvetenskap eller annat ämne med genusvetenskaplig relevans. I särskilda fall kan även sökande utan utbildning i genusvetenskap eller motsvarande komma i fråga för antagning. I sådana fall ersätts de valbara kurserna inom utbildningen på forskarnivå delvis eller i sin helhet av särskilt utformade orienteringskurser i genusvetenskap

Mer information och allmän studieplan för genusvetenskap finns hos centrum för genusvetenskap

Historia

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i historia eller annat relevant huvudområde. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för historia finns hos historiska institutionen

Idé- och lärdomshistoria

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom andra humanistiska och/eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Mer information och allmän studieplan för idé- och lärdomshistoria finns hos institutionen för idé- och lärdomshistoria

Konstvetenskap

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i konstvetenskap eller annat relevant ämne. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för konstvetenskap finns hos konstvetenskapliga institutionen

Kulturantropologi

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i kulturantropologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för kulturantropologi finns hos institutionen för kulturantropologi och etnologi

Litteraturvetenskap

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå (magister eller master) med ämnet litteraturvetenskap som huvudområde. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. I normalfallet innebär det dokumenterade akademiska studier i svensk och annan skandinavisk litteratur motsvarande pensum inom en svensk examen i ämnet litteraturvetenskap.

Mer information och allmän studieplan för litteraturvetenskap finns hos litteraturvetenskapliga institutionen

Musikvetenskap

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i musikvetenskap eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat utbildning inom andra ämnen av relevans för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap.

Mer information och allmän studieplan för musikvetenskap finns hos institutionen för musikvetenskap

Retorik

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå (magister eller master) med ämnet litteraturvetenskap som huvudområde. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. I normalfallet innebär det dokumenterade akademiska studier i svensk och annan skandinavisk litteratur motsvarande pensum inom en svensk examen i ämnet litteraturvetenskap.

Mer information och allmän studieplan för retorik finns hos litteraturvetenskapliga institutionen

Textilvetenskap

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i textilvetenskap eller annat relevant ämne. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för textilvetenskap finns hos konstvetenskapliga institutionen

Senast uppdaterad: 2022-02-02