Kommande disputationer vid historisk-filosofiska fakulteten

  • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2020-06-05 kl 13:15

    Pajur, Astrid

    Dress Matters: Clothes and Social Order in Tallinn, 1600-1700

    Open access