Människan i fokus

Infallsvinklarna inom humaniora är olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum.

Vad forskar vi om?

Inom humaniora är infallsvinklarna olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum. Forskningen syftar till att ge insikt om hur våra föreställningar och vår kunskap är bundna till vår tid och vår miljö och till förståelse av de mänskliga och kulturella aspekterna av samhällsutvecklingen.

Möt våra forskare

Forskarutbildning

Bild på lagerkransar

Historisk-filosofiska fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå inom 16 olika ämnesområden. Genom olika former av samverkan mellan fakultetens institutioner kan vi erbjuda våra doktorander en livaktig utbildningsmiljö präglad av ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet.

Hedersdoktorer

Foto: lagerkransar utlagda på stolar

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten.