Människan i fokus

Infallsvinklarna inom humaniora är olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum.

Vad forskar vi om?

Inom humaniora är infallsvinklarna olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum. Forskningen syftar till att ge insikt om hur våra föreställningar och vår kunskap är bundna till vår tid och vår miljö och till förståelse av de mänskliga och kulturella aspekterna av samhällsutvecklingen.

Mångvetenskapliga samarbeten

Inom fakulteten samarbetar forskare i mångvetenskapliga forskningsprojekt, så kallade forskningsnoder. Syftet med noderna är att förstärka det tematiska och mångvetenskapliga samarbetet inom fakulteten och öka samspelet dels mellan olika enheter, dels mellan undervisning och forskning.

Läs mer om forskningsnoderna

Dekorativ bild

Möt våra forskare

Forskarutbildning

Bild på lagerkransar

Historisk-filosofiska fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå inom 16 olika ämnesområden. Genom olika former av samverkan mellan fakultetens institutioner kan vi erbjuda våra doktorander en livaktig utbildningsmiljö präglad av ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet.