Forskning vid Historisk-filosofiska fakulteten

Inom humaniora är infallsvinklarna olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum. Forskningen syftar till att ge insikt om hur våra föreställningar och vår kunskap är bundna till vår tid och vår miljö och till förståelse av de mänskliga och kulturella aspekterna av samhällsutvecklingen.

Hedersdoktorer

Foto: lagerkransar utlagda på stolar

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten.
 

Senast uppdaterad: 2021-10-13