Foto på campus Engelska parken

Kontakt

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Faculty of Arts

Dean: Professor Erik Lindberg, tel. 018-471 15 23
Deputy Dean: Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, tel. 018-471 76 77
Deputy Dean: Professor Paula Henrikson, tel. 018-471 29 62

Faculty Programme Director: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Faculty Officer: Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24
Controller: Lena Holm, tel. 018-471 1825

Office: See 3.9.1

Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-mail: histfil@histfilfak.uu.se