Behåll kontakten

Det finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, program eller institutioner.

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Historisk-filosofiska fakulteten

  • Uppsalafilosoferna - föreningen för dig som har examen i filosofi från Uppsala universitet.