Behåll kontakten

Det finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, program eller institutioner.

Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Historisk-filosofiska fakulteten

Alumner: Teologiska institutionen

För studenter som är eller har varit studenter, arbetar eller har arbetat, vid Teologiska institutionen. Läs mer om alumnnätverk på teologiska institutionens hemsida.

Alumnicus

Ett nätverk för personalvetare från Uppsala universitet med syfte att professionalisera yrkesområdet, skapa en web-mötesplats för medlemmar, verka för fortbildning vid universitetet samt vara till inspiration och nöje för medlemmarna. Läs mer om Alumnicus.

MR Alumni

Förening för alumner från Mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Syftet med föreningen är att stärka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nuvarande studenter, alumner och lärare vid programmet. Läs mer om MR Alumni.

Senast uppdaterad: 2022-12-28