Behåll kontakten

Det finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, program eller institutioner.

Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Historisk-filosofiska fakulteten

Uppsalafilosoferna är en förening för dig som har examen i filosofi från Uppsala universitet.