Two students looking in a microscope.

What would you like to study?

Education for a human perspective on the world.

Campus areas

Happy students

Uppsala University can be found in two parts of Sweden: in the city of Uppsala, and on the island of Gotland. While these areas differ in size and character, students at each campus can enjoy a creative and inspiring atmosphere and have access to world-class facilities. Regardless of whether you are situated in Uppsala or Gotland, you can combine your studies with an incredible cultural experience and see all that Sweden has to offer.

Read more about Uppsala University's campus areas.

Student life

Housing and financing

Studera utomlands

När du deltar i ett studentutbyte studerar du under en viss period (vanligtvis en termin eller ett läsår) vid ett utländskt universitet. Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna, vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning.

Historiska institutionen administrerar utbytesavtal för hela fakulteten.