Om forskningsnoden

Titta på K:et här ovan. Det är ett så kallat ”word cloud” genererat av Donna Haraways numera klassiska artikel ”Situated knowledges” från 1988. Hur gör vi när vi genererar kunskap inom en akademisk kontext? Vilka normer är verksamma, och vilka premisser utgår vi från? Vad tar vi för givet som centrala delar av våra resonemang, och vad negligeras och osynliggörs? Och hur korresponderar dessa frågeställningar med sådana som rör makt, tolkningsföreträde och representation? Detta är vad Haraway diskuterar i sin artikel, och detta är även vad vi intresserar oss för inom denna forskningsnod. Just så som ”ordmolnet” har brutit upp och omarrangerat Haraways text vill vi använda maktkritiska och konstnärliga perspektiv för att diskutera, ifrågasätta och skapa alternativ till rådande forskningstraditioner, undervisningskonventioner och hegemoniska paradigm vid Uppsala universitet.

Som en ingång till detta arbete har vi formulerat ett antal (interrelationella och överlappande) fokuseringar, nämligen:

  • Kön/genus (sexualitet, sexuell identitet, queer, trans)
  • Etnicitet/ras (kultur, tradition, religion)
  • Kritiska och kvalitativa urfolksperspektiv (samiska perspektiv)
  • Plats (centrum-periferi)
  • Social klass
  • Funktionalitet (kropp, ålder, hälsa)
  • Människa/djur

Nodsamarbetet pågår under 2016-2018 och är placerat vid

Vi ordnar två olika seminarieserier. En som är öppen för alla och som annonseras kontinuerligt på denna hemsida och på vår sida på Facebook, Kunskapsproduktion bortom normerna. Maila till ann-sofie.lonngren@littvet.uu.se om du vill få kontinuerlig information om dessa seminarier. Den andra seminarieserien är specifikt inriktad på masterstudenter och doktorander, och erbjuder dessa grupper möjligheter att diskutera sina pågående arbeten i en tvärvetenskaplig miljö. Maila till ann-sofie.lonngren@littvet.uu.se om du vill få mer information, och om du är intresserad av att delta.

Varmt välkomna att kontakta oss med förslag och synpunkter. Hoppas vi ses snart!

Hälsar forskningsledarna Satu Gröndahl , Ann-Sofie Lönngren och May-Britt Öhman