Historisk-filosofiska fakulteten

För registrerade studenter/For enrolled students

På den här sidan presenteras de kurser som är valbara för studenter som redan är registrerade på ett magister- eller masterprogram vid Historisk-filosofiska fakulteten. 

Du söker via www.antagning.se. Leta upp rätt kursnamn eller kurskod och gör din anmälan senast 15 april.

On this page the elective courses for students already enrolled in a master programme are presented. You apply through www.universityadmissions.se orwww.antagning.se by 15 April. Find the proper course name or course code and apply. Note that you need a proper Swedish personnummer in order to apply through www.universityadmissions.se

Nedan ges en överblick av vilka kurser som ges under vilken period. Klicka på länkarna i kursnamnet för mer information om kurserna.

Valbara kurser

Kurs/Course

Ämne/Subject

Kurskod

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Advanced Study of Anthropological Theory*

Kulturantropologi

5KA401

X

Africa, food, metals and towns *

Arkeologi och antik

5AR007 

X

Anthropological Research Method*

Kulturantropologi

5KA400

X

Anthropology in Practice*

Kulturantropologi

5KA407

X

Aesthetics of Music

Musikvetenskap

5MU522

X

Avancerad fältkurs i arkeologi

Arkeologi och antik

5AR767

X

Bebyggelsens tradition och historia

Kulturvård

5KV790

X

X

Berättelsen i samtiden

Etnologi

5EE641

X

Blod, kött, vin och rökelse

Antikens kultur och samhällsliv 5AK009 X

Consumption and Material Culture in Early Modern Europe*

Historia

5HA815

X

Cultures of Inequality: Order, Visuality and Tension in the Societies of Estates of Early Modernity*

Historia

5HA808

X

Den klassiska retorikens begrepp och idévärld

Litteraturvetenskap

5LV275

X

Det konstvetenskapliga fältet

Konstvetenskap

5KV008

X

Early Modern Gunpowder Empires in Global Perspective*

Historia

5HA809

X

Ekokritik

Litteraturvetenskap

5LV274

X

En röd tråd genom arkiven - skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning Textilvetenskap 5KV023

Ethnography and Multiculturalism

Antropologi och etnologi 5KA406 X

Etnologisk vetenskapssyn

Etnologi

5EE400

X

Feminist Cultural Studies*

Genusvetenskap

5GN028

X

Kurs

Ämne

Kurskod

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Filmiska adaptationer av nordisk litteratur

Litteraturvetenskap

5LV265

X

Från fattigvård till välfärdsstat

Historia

5HA716

X

Från föremål till tolkning - dokumentation, utställning och forskning i en textil samling Textilvetenskap 5KV051

Från palats till polis

Arkeologi 5AK007 X
Föremålsforskning i teori och praktik Textilvetenskap 5KV018

Förhandlingar om det förgångna

Etnologi

5EE640

X

Förlagsstudier

Litteraturvetenskap

5LV279

X

Gendered Bodies*

Genusvetenskap

5GN022

X

Generalia: Konstvetenskaplig teori och metod

Konstvetenskap

5KV006

X

Genusperspektiv vid textanalys

Litteraturvetenskap

5LV262

X

Genusteori

Genusvetenskap

5GN010

X

Historical Ecology

Arkeologi 5AR764 X

Historier om det politiska

Idé- och lärdomshistoria 5LH413 X

HumAnimal Encounters*

Genusvetenskap

5GN030

X

Identitet, praktik, politik

Genusvetenskap

5GN031

X

Introduction to Global Environmental History 2: Changing Perceptions of Humans and Nature*

Konstvetenskap

5KV029

X

Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien

Konstvetenskap

5KV845

X

X

Kulturarven och kyrkorna i Norden

Konstvetenskap

5KV846

X

X

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV250

X

Kurs

Ämne

Kurskod

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Maskuliniteter

Genusvetenskap

5GN032

X

Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Etnologi

5EE411

X

Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden/

Museums and Cultural Heritage in Conflict and Disaster Areas**

ABM (Arkiv, Bibliotek, Museologi)

5KK027

X

Music Analysis

Musikvetenskap

5MU516

X

Offentlig konst som framtidens kulturarv

Konstvetenskap

5KV031

X

Perspectives in Ethnomusicology

Musikvetenskap

5MU063

X

Political Ecology*

Kulturantropologi

5KA404

X

Politisk extremism i historiskt perspektiv

Historia

5HA727

X

Populärkultur som historia

Historia

5HA721

X

Praktisk förlagskunskap: redigering och publicering

Litteraturvetenskap

5LV282

X

Refugees and Migrants in a Global Historical Perspective

Historia 5HA765 X

Renässansens retorik

Litteraturvetenskap

5LV257

X

Retorikvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV256

X

Kurs

Ämne

Kurskod

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Sjunget, sagt, skrivet:Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag

Litteraturvetenskap

5LV511

X

Staging: Visual Articulations of Cultural Heritage*

Konstvetenskap

5KV025

X

Survival: Institutions and Strategies in the Early Modern World*

Historia

5HA804

X

Svenska intellektuella och Tredje riket: Medie- och vetenskapshistoriska perspektiv

Idé- och lärdomshistoria 5LH412 X

Svensk 1700-talskultur i ett globalt perspektiv

Litteraturvetenskap

5LV281

X

Teaching about the Holocaust and Other Genocides

Förintelse - och folkmordsstudier 5HG014 X

The prehistory of the Baltic

Arkeologi 5AR770 X

Theory and Methods of Musicology 1: historical musicology

Musikvetenskap

5MU038

X

Tidernas skrift

Historia

5HA719

X

Urbana kulturer

Konstvetenskap

5KV841

X

Visualiseringstekniker: Konst och vetenskap som kunskapspraktiker 1700-2000

Konstvetenskap 5KV027 X

War, Power and Resistance: The Rise of the State in Northern Europe 1500-1815*

Historia

5HA802

X

*Kursen ges på engelska/ *Language of instruction: English
**Kursen ges på engelska vid behov/ **The course will be taught in English, if needed.