Historisk-filosofiska fakulteten

För registrerade studenter/For enrolled students

På den här sidan presenteras de kurser som är valbara för studenter som redan är registrerade på ett magister- eller masterprogram vid Historisk-filosofiska fakulteten. 

Du söker via www.antagning.se. Leta upp rätt kursnamn eller kurskod och gör din anmälan senast 15 april.

On this page the elective courses for students already enrolled in a master programme are presented. You apply through www.universityadmissions.se orwww.antagning.se by 15 April. Find the proper course name or course code and apply. Note that you need a proper Swedish personnummer in order to apply through www.universityadmissions.se

Nedan ges en överblick av vilka kurser som ges under vilken period. Klicka på länkarna i kursnamnet för mer information om kurserna.

Valbara kurser

Kurs/Course

Ämne/Subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Advanced Study of Anthropological Theory*

Kulturantropologi

5KA401

X

Climate for Culture

Kulturvård

5KV704

X

Coins, Economy and Propaganda

Arkeologi och antik historia

5AK659

X

Colonies and Colonisation in the Ancient Mediterranean

Arkeologi och antik historia

5AK011

X

Consumption and Material Culture in Early Modern Europe

Historia

5HA815

X

Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology

Antropologi

5KA417

X

Contemporary Issues in Medical Anthropology

Antropologi

5KA425

X

Cultural and Natural Heritage in Practice

Etnologi

5EE644

Cultural Heritage and Sustainable Development*

 
Kulturvård 5KV701 X

Cultural Heritage as a Driver for Regional Development*

Kulturvård

5KV703

X

Cultural Heritage in Peace and Conflicts*

Kulturvård

5KV706

X

Cultural Heritage in Sustainable Destination Development

Etnologi

5EE643

Cultural Heritage Management and Contract Archaeology

Arkeologi och antik historia

5AR008

X

Design Anthropology of Borders

Antropologi

5KA424

X

Det konstvetenskapliga fältet

Konstvetenskap

5KV008

X
Dräkthistorisk dokumentation och analys Textilvetenskap 5KV054 X
Early modern gunpowder empires in global perspective

 
Historia 5HA809 X X

Ekokritik

Litteraturvetenskap

5LV253

X

En röd tråd genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning

Textilvetenskap

5KV023

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Ethnography Antropologi och Etnologi 5KA426 X

Etnologisk vetenskapssyn

Etnologi

5EE400

X

Feminist Cultural Studies* Genusvetenskap 5GN028 X

Filmiska adaptioner av nordisk litteratur

Litteraturvetenskap 5LV265 X
From poor relief to welfare state Historia 5HA716 X

Föremålsforskning i teori och praktik

Textilvetenskap

5KV018

X

Förlagsstudier

 
Litteraturvetenskap 5LV279 X

Gendered Bodies*

Genusvetenskap

5GN022

X

Genusteori

Genusvetenskap

5GN010

X

GIS for the Humanities and Social Sciences

Arkeologi och antik historia

5AR766

X

Heritage Politics and Identity*

Kulturvård

5KV705

X
Historical Ecology

 

Arkeologi och antik historia

5AR764 X
Historiska tider - teori och praktik

 
Idé- och lärdomshistoria 5LH409 X

HumAnimal Encounters*

Genusvetenskap

5GN030

X

Identitet, praktik, politik

Genusvetenskap

5GN031

X

Introduction to Global Environmental History 2: Changing Perceptions of Humans and Nature*

Konstvetenskap

5KV029

X

Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien

Konstvetenskap

5KV845

X

X

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV250

X

Läsningens och bokens historia

Litteraturvetenskap

5LV255

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Masculinities*

Genusvetenskap

5GN032

X

Medicinhistoria: Teman, perspektiv, traditioner

Idé- och lärdomshistoria

5LH4408

X

Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Etnologi

5EE411

X

Miljonprogrammets berättelser

Litteraturvetenskap

5LV065

X

Natural Heritage in Sustainable Destination Development

Etnologi

5EE643

X

Offentlig konst som framtidens kulturarv

Konstevetenskap

5KV031

X

Political Ecology*

Kulturantropologi

5KA404

X

Popular culture as history

Historia

5HA721

X

Refugees and migrants in global historical perspective

Historia

5HA765

X
Retorik och filosofi

 
Litteraturvetenskap 5LV066 X

Retorikvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV256

X

Sekularisering och historia

Idé-och lärdomshistoria

5LH414

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag

Litteraturvetenskap

5LV511

X

Staging: Visual Articulations of Cultural Heritage*

Konstvetenskap

5KV025

X

Survival: Institutions and Strategies in the Early Modern World*

Historia

5HA804

X

Theories, Methodologies and Academic Writing in Conservation and Heritage Studies*
 
Kulturvård 5KV702 X

Urbana kulturer

Konstvetenskap

5KV841

X

Visualiseringstekniker: Konst och vetenskap som kunskapspraktiker 1700-2000 Konstvetenskap 5KV027 X

*Kursen ges på engelska/ *Language of instruction: English
**Kursen ges på engelska vid behov/ **The course will be taught in English, if needed