Historisk-filosofiska fakulteten

För nyantagna/New Students

På den här sidan presenteras de kurser som är valbara för studenter som ska börja första terminen på ett magister- eller masterprogram och som inte har en första obligatorisk termin.

Anmälan görs mellan 20 augusti och 24 augusti. Länken till anmälningsblanketten kommer att vara öppen under ansökningsperioden. Skriv ut den bekräftelse du får när ansökan är insänd så vet du vilka kurser du sökt.

Till anmälan

On this page the elective courses within your master programme are presented. 

Apply between 20 August and 24 August. Tihe link to the application form will be open during the application period. Print the confirmation you get in order to document what course you have applied to.

How to apply

Nedan ges en överblick av vilka kurser som ges under vilken period. Klicka på länkarna i kursnamnet för mer information om kurserna.

Valbara kurser

Kurs/Course

Ämne/Subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Advanced Study of Anthropological Theory*

Kulturantropologi

5KA401

X

Climate for Culture

Kulturvård

5KV704

X

Coins, Economy and Propaganda

Arkeologi och antik historia

5AK659

X

Colonies and Colonisation in the Ancient Mediterranean

Arkeologi och antik historia

5AK011

X

Consumption and Material Culture in Early Modern Europe

Historia

5HA815

X

Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology

Antropologi

5KA417

X

Contemporary Issues in Medical Anthropology

Antropologi

5KA425

X

Cultural and Natural Heritage in Practice

Etnologi

5EE644

Cultural Heritage and Sustainable Development*

 
Kulturvård 5KV701 X

Cultural Heritage as a Driver for Regional Development*

Kulturvård

5KV703

X

Cultural Heritage in Peace and Conflicts*

Kulturvård

5KV706

X

Cultural Heritage in Sustainable Destination Development

Etnologi

5EE643

Cultural Heritage Management and Contract Archaeology

Arkeologi och antik historia

5AR008

X

Design Anthropology of Borders

Antropologi

5KA424

X

Det konstvetenskapliga fältet

Konstvetenskap

5KV008

X
Dräkthistorisk dokumentation och analys Textilvetenskap 5KV054 X
Early modern gunpowder empires in global perspective

 
Historia 5HA809 X X

Ekokritik

Litteraturvetenskap

5LV253

X

En röd tråd genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning

Textilvetenskap

5KV023

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Ethnography Antropologi och Etnologi 5KA426 X

Etnologisk vetenskapssyn

Etnologi

5EE400

X

Feminist Cultural Studies* Genusvetenskap 5GN028 X

Filmiska adaptioner av nordisk litteratur

Litteraturvetenskap 5LV265 X
From poor relief to welfare state Historia 5HA716 X

Föremålsforskning i teori och praktik

Textilvetenskap

5KV018

X

Förlagsstudier

 
Litteraturvetenskap 5LV279 X

Gendered Bodies*

Genusvetenskap

5GN022

X

Genusteori

Genusvetenskap

5GN010

X

GIS for the Humanities and Social Sciences

Arkeologi och antik historia

5AR766

X

Heritage Politics and Identity*

Kulturvård

5KV705

X
Historical Ecology

 

Arkeologi och antik historia

5AR764 X
Historiska tider - teori och praktik

 
Idé- och lärdomshistoria 5LH409 X

HumAnimal Encounters*

Genusvetenskap

5GN030

X

Identitet, praktik, politik

Genusvetenskap

5GN031

X

Introduction to Global Environmental History 2: Changing Perceptions of Humans and Nature*

Konstvetenskap

5KV029

X

Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien

Konstvetenskap

5KV845

X

X

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV250

X

Läsningens och bokens historia

Litteraturvetenskap

5LV255

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Masculinities*

Genusvetenskap

5GN032

X

Medicinhistoria: Teman, perspektiv, traditioner

Idé- och lärdomshistoria

5LH4408

X

Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Etnologi

5EE411

X

Miljonprogrammets berättelser

Litteraturvetenskap

5LV065

X

Natural Heritage in Sustainable Destination Development

Etnologi

5EE643

X

Offentlig konst som framtidens kulturarv

Konstevetenskap

5KV031

X

Political Ecology*

Kulturantropologi

5KA404

X

Politisk extremism i historiskt perspektiv

Historia

5HA727

X

Popular culture as history

Historia

5HA721

X

Refugees and migrants in global historical perspective

Historia

5HA765

X
Retorik och filosofi

 
Litteraturvetenskap 5LV066 X

Retorikvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV256

X

Sekularisering och historia

Idé-och lärdomshistoria

5LH414

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag

Litteraturvetenskap

5LV511

X

Staging: Visual Articulations of Cultural Heritage*

Konstvetenskap

5KV025

X

Survival: Institutions and Strategies in the Early Modern World*

Historia

5HA804

X

Theories, Methodologies and Academic Writing in Conservation and Heritage Studies*
 
Kulturvård 5KV702 X

Urbana kulturer

Konstvetenskap

5KV841

X

Visualiseringstekniker: Konst och vetenskap som kunskapspraktiker 1700-2000 Konstvetenskap 5KV027 X

*Kursen ges på engelska/ *Language of instruction: English
**Kursen ges på engelska vid behov/ **The course will be taught in English, if needed