Historisk-filosofiska fakulteten

För nyantagna/New Students

På den här sidan presenteras de kurser som är valbara för studenter som ska börja första terminen på ett magister- eller masterprogram och som inte har en första obligatorisk termin.

Anmälan görs mellan 14 augusti och 18 augusti. Länken till anmälningsblanketten kommer att vara öppen under ansökningsperioden. Skriv ut den bekräftelse du får när ansökan är insänd så vet du vilka kurser du sökt.

Till anmälan

On this page the elective courses within your master programme are presented. 

Apply between 14 August and 18 August. Tihe link to the application form will be open during the application period. Print the confirmation you get in order to document what course you have applied to.

How to apply

Nedan ges en överblick av vilka kurser som ges under vilken period. Klicka på länkarna i kursnamnet för mer information om kurserna.

Valbara kurser

Kurs/Course

Ämne/Subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Advanced Study of Anthropological Theory*

Kulturantropologi

5KA401

X

Africa, food, metals and towns *

Arkeologi och antik

5AR007 

X

Anthropological Research Method*

Kulturantropologi

5KA400

X

Anthropology in Practice*

Kulturantropologi

5KA407

X

Aesthetics of Music

Musikvetenskap

5MU522

X

Avancerad fältkurs i arkeologi

Arkeologi och antik

5AR767

X

Bebyggelsens tradition och historia

Kulturvård

5KV790

X

X

Berättelsen i samtiden

Etnologi

5EE641

X

Blod, kött, vin och rökelse

 
Antikens kultur och samhällsliv 5AK009 X

Consumption and Material Culture in Early Modern Europe*

Historia

5HA815

X

Cultures of Inequality: Order, Visuality and Tension in the Societies of Estates of Early Modernity*

Historia

5HA808

X

Den klassiska retorikens begrepp och idévärld

Litteraturvetenskap

5LV275

X

Det konstvetenskapliga fältet

Konstvetenskap

5KV008

X

Early Modern Gunpowder Empires in Global Perspective*

Historia

5HA809

X

Ekokritik

Litteraturvetenskap

5LV274

X

En röd tråd genom arkiven - skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning Textilvetenskap 5KV023
Ethnography and Multiculturalism

 
Antropologi och etnologi 5KA406 X

Etnologisk vetenskapssyn

Etnologi

5EE400

X

Feminist Cultural Studies*

Genusvetenskap

5GN028

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Filmiska adaptationer av nordisk litteratur

Litteraturvetenskap

5LV265

X

Från fattigvård till välfärdsstat

Historia

5HA716

X

Från föremål till tolkning - dokumentation, utställning och forskning i en textil samling Textilvetenskap 5KV051
Från palats till polis


 
Arkeologi 5AK007 X
Föremålsforskning i teori och praktik Textilvetenskap 5KV018

Förhandlingar om det förgångna

Etnologi

5EE640

X

Förlagsstudier

 
Litteraturvetenskap 5LV279 X

Gendered Bodies*

Genusvetenskap

5GN022

X

Generalia: Konstvetenskaplig teori och metod

Konstvetenskap

5KV006

X

Genusperspektiv vid textanalys

Litteraturvetenskap

5LV262

X

Genusteori

Genusvetenskap

5GN010

X

Historical Ecology

 
Arkeologi 5AR764 X
Historier om det politiska

 
Idé - och lärdomshistoria 5LH413 X

HumAnimal Encounters*

Genusvetenskap

5GN030

X

Identitet, praktik, politik

Genusvetenskap

5GN031

X

Introduction to Global Environmental History 2: Changing Perceptions of Humans and Nature*

Konstvetenskap

5KV029

X

Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien

Konstvetenskap

5KV845

X

X

Kulturarven och kyrkorna i Norden

Konstvetenskap

5KV846

X

X

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV250

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Maskuliniteter

Genusvetenskap

5GN032

X

Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Etnologi

5EE411

X

Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden/

Museums and Cultural Heritage in Conflict and Disaster Areas**

ABM (Arkiv, Bibliotek, Museologi)

5KK027

X

Music Analysis

Musikvetenskap

5MU516

X

Offentlig konst som framtidens kulturarv

Konstvetenskap

5KV031

X

Perspectives in Ethnomusicology

Musikvetenskap

5MU063

X

Political Ecology*

Kulturantropologi

5KA404

X

Politisk extremism i historiskt perspektiv

Historia

5HA727

X

Populärkultur som historia

Historia

5HA721

X

Praktisk förlagskunskap: redigering och publicering

Litteraturvetenskap

5LV282

X

Refugees and Migrants in a Global Historical Perspective

 
Historia 5HA765 X

Renässansens retorik

Litteraturvetenskap

5LV257

X

Retorikvetenskaplig teori och metod

Litteraturvetenskap

5LV256

X

Kurs/course

Ämne/subject

Kurskod

Period
1

Period
2

Period
3

Period
4

Sjunget, sagt, skrivet:Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag

Litteraturvetenskap

5LV511

X

Staging: Visual Articulations of Cultural Heritage*

Konstvetenskap

5KV025

X

Survival: Institutions and Strategies in the Early Modern World*

Historia

5HA804

X

Svenska intellektuella och Tredje riket: Medie- och vetenskapshistoriska perspektiv

 
Idé - och lärdomshistoria 5LH412 X

Svensk 1700-talskultur i ett globalt perspektiv

Litteraturvetenskap

5LV281

X

Teaching about the Holocaust and Other Genocides

 
Förintelse - och folkmordsstudier 5HG014 X

Theory and Methods of Musicology 1: historical musicology

Musikvetenskap

5MU038

X

The prehistory of the Baltic

 
Arkeologi 5AR770 X

Tidernas skrift

Historia

5HA719

X

Urbana kulturer

Konstvetenskap

5KV841

X

Visualiseringstekniker: Konst och vetenskap som kunskapspraktiker 1700-2000

 
Konstvetenskap 5KV027 X

War, Power and Resistance: The Rise of the State in Northern Europe 1500-1815*

Historia

5HA802

X

*Kursen ges på engelska/ *Language of instruction: English
**Kursen ges på engelska vid behov/ **The course will be taught in English, if needed