Historisk-filosofiska fakulteten

För nyantagna

Här presenteras de kurser som är valbara för studenter som ska börja första terminen på ett magister- eller masterprogram och som inte har en första obligatorisk termin.

Anmälan till kurserna görs mellan 13 augusti och 24 augusti 2018.

Länken till anmälningsblanketten kommer att vara öppen under ansökningsperioden. Skriv ut den bekräftelse du får när ansökan är insänd så vet du vilka kurser du sökt.

Till anmälan

Vi har delat in kurserna terminsvis, under höstterminen finns period 1 och 2, och under vårterminen finner du period 3 och 4. (som söks via antagning.se men finns med för att du ska kunna planera ditt första år lite lättare) 

Senast uppdaterad 2018-06-05