Historisk-filosofiska fakulteten

Tessin d.ä.-projektet

Nicodemus Tessin den äldre (1615-1681) introducerade en ny arkitektur i 1600-talets Sverige. Genom att kombinera kontinentala influenser och byggnadstekniker med en inhemskt tradition etablerade Tessin ett arkitekturspråk som levde upp till tidens absolutism och adliga ideal. Genom studieresor till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien hämtade Tessin inspiration till ett modernt formspråk med rötter i den romerska antiken, renässansen och den samtida barocken, vilken fick ett enormt genomslag i stormaktstidens Sverige. Denna kulturtransfer innebar en internationell nydaning som sedermera förvaltades av sonen Nicodemus Tessin den yngre och senare tiders arkitekter.

I egenskap av slottsarkitekt introducerade Tessin en ny arkitekturstil i ombyggnationerna av Stockholms slott Tre kronor och andra kungliga slott som Borgholm, Strömsholm och inte minst Drottningholm. Denna nya form traderades sedan i adliga gods som Ericsberg, Salsta och Sjöö. Utöver dessa omfattande anläggningar moderniserade Tessin flera städer med nya stadsplaner och stadspalats med kontinentala förebilder. Riksbankshuset, Stadshuset och det planerade men tyvärr aldrig realiserade Rådhuset vid Stortorget är exempel på en ny arkitektur i 1600-talets Stockholm. Kyrkor och i synnerhet gravkapell är också en kategori som Tessin förnyade, med exempel som den ståtliga Kalmar domkyrka, Bååtska gravkoret vid Spånga kyrka, De la Gardieska gravkoret vid Veckholms kyrka och Karolinska gravkoret vid Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Projektet syftar således till att ge en nyanserad helhetsbild av arkitekten Nicodemus Tessin den äldre. Projektet har resulterat i publikationerna Sjöö slott: Nicodemus Tessin d.ä. och Johan Gabriel Stenbock som aktörer vid ett stormaktstida slottsbygge, (Uppsala universitet) Uppsala 2001 och artikeln ”Nicodemus Tessin den äldres Sjöö – en palladiansk villa vid Mälaren”, Sjöö slott – Tradition och manifestation, (Hallgren & Björklund) Uppsala 2008, och avser att resultera i en antologi med olika aspekter av Tessin den äldres arkitektur.

Delresultat presenterades vid RSA-konferensen i Boston, 31 mars-2 april 2016.

För mer information kontakta projektledare Johan Eriksson, johan.eriksson@konstvet.uu.se.