Historisk-filosofiska fakulteten

Visual Communication in Early Modern Japan

Projektet "Visual Communication in Early Modern Japan" syftar till att ge ökad kunskap om det tidigmoderna Japans visuella kommunikation. Fokus ligger på samurajkulturens visuella kommunikation inom olika konstarter, dräkter, uniformer, vapen och arkitektur, och då huvudsakligen slottsanläggningar och befästningar. Tidsramarna innefattar huvudsakligen Muromachiperioden, Momoyamaperioden och Edoperioden, det vill säga den tid då samurajernas visuella retorik når sin höjdpunkt, men då även nya kommunikationsformer som de färglagda kana-böckerna, träblocksnitten ukiyo-e och teaterformerna kabuki och joruri introduceras. Syftet är därmed att utröna hur tecken och koder sattes samman till visuella uttryck och budskap i brytningen mellan det feodala och det tidigmoderna Japan.

Projektet är förankrat vid Uppsala universitet och Nichibunken International Research Center for Japanese Studies i Kyoto. Inom projektet planeras artiklar till Nichibunkens Japan Review, en antologi om japansk konst samt en monografi med titeln Det japanska slottet.

För mer information kontakta projektledare Johan Eriksson, johan.eriksson@konstvet.uu.se.