Tidigmodern kulturhistoria

Tidigmodern kulturhistoria - Early Modern Cultural History - är en tvärvetenskaplig forskningsnod med inriktning mot kulturhistoria, specifikt kulturella praktiker under tidigmodern tid (ca. 1450–1850). Inom detta fält fokuserar forskningsnoden på materiell kultur, social interaktion, kulturtransfer och samlingshistoria.

Forskningsnoden är ett samarbete mellan ämnena historia, konstvetenskap, musik­vetenskap och textilvetenskap, med ett stort nätverk bestående av flera internationella lärosäten, institutioner, forskningsinstitut, akademier och museer. Noden drivs av två forskningsledare och ett forskningsråd med representanter från nämnda ämnen. Det är en kreativ forskningsmiljö där den interdisciplinära konstellationen berikar forskningen och där masterstudenter ges möjlighet att delta i större forsknings­projekt. Noden har ett löpande seminarium och arrangerar gästföreläsningar, workshops och konferenser inom det tidigmoderna fältet.

Noden har nyligen fått fortsatt finansiering i ytterligare en treårsperiod och intensifierar nu samarbetet med både gamla och nya samarbetsparter inom universitets- och museivärlden.

Forskningsprojekt