Science, validation, partial perspectives. Knowledge production beyond the norms.

Look at the image of the K above. This is a so called ”word cloud” generated from by Donna Haraway’s now classic article ”Situated knowledges” from 1988. How do we generate knowledge in an academic context? Which norms are active, and what are the initial premises that we start from? What do we take for granted as central parts of our arguments, and what is neglected and thus rendered invisible? And how do all these questions correspond to issues regarding power, interpretative prerogatives, and representation? This is what Haraway discusses in her article, and this is also what we take an interest in within this research node. Just like the word cloud has refracted and rearranged Haraway’s text we want to use critical and artistic perspectives in order to discuss, question and create alternatives to current research traditions, educational conventions and hegemonic paradigms at Uppsala University.

As a start we have phrased a number of (interrelational and overlapping) focal points:

  • Sex/gender (sexuality, sexual identity, queer, trans)
  • Ethnicity/race (culture, tradition, religion)
  • Critical and qualitative indigenous perspectives (Sámi perspectives)
  • Place (central-peripheral)
  • Social class
  • Functionality (body, age, health)
  • Human/animal

The node cooperation will run between 2016-2018 and is placed at

This webpage will be continually updated regarding our seminars and workshops. Like us on Facebook, Kunskapsproduktion bortom normerna.

You are welcome to contact us with suggestions and comments. We hope to see you soon!

Research leaders Satu Gröndahl (satu.grondahl@valentin.uu.se), Ann-Sofie Lönngren (ann-sofie.lonngren@littvet.uu.se) and May-Britt Öhman (may-britt.ohman@gender.uu.se)

Tidigare seminarier

Språklös, gränslös, fabulös: En seminarieserie om språk, identitet och norm

Föreläsningar hösten 2017

Onsdagar kl. 14.15-15.45
Sal Eng2-0076, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 D, bv (t.h.).

Obs seminariet 18.10 äger rum i sal Eng1-0062

Ordförande: Satu Gröndahl (HVC)

20/9 Om en uppväxt i en trakt som gränsade till en gränstrakt - Katarina Kieri berättar om bakgrunden till sin roman Vårt värde.

Föreläsare: Katarina Kieri

Katarina Kieri, Uppsala, är författare. Hon har vuxit upp i Luleå och har djupa far- och morrötter i det finsktalande Tornedalen. Hon har givit ut ett tjugotal böcker i olika genrer och för olika åldrar och hon har fått ett stort antal priser för sin produktion, bl a Augustpriset, Astrid Lindgren-priset och Norrlands litteraturpris. 2015 utsågs hon till filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och hon är sedan 2014 ledamot av juryn för Astrid Lindgren Memorial Award. 

18/10 Språkaktivism. Att förändra språket för att förändra samhället

Föreläsare: Daniel Wojahn

Daniel Wojahn är doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Södertörns högskola. Han forskar bland annat om hur vi med hjälp av språket konstruerar, upprätthåller, utmanar och förändrar samhälleliga normer. Han disputerade 2015 med avhandlingen "Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015." I doktorsavhandlingen undersöks de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa. Den ger svar på varför ord som hen och ombudskvinna bildas och varför de väcker så starka reaktioner.

1/11 ”Vem är jag utan mitt språk?”

En diskussion om att hitta hem: Identitet, autenticitet och försoning i Sápmi. 

Föreläsare: Johan Sandberg McGuinne.

Johan Sandberg McGuinne har studerat engelska, sydsamiska och tyska på kandidat- och licentiatsnivå vid Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Albert-Ludwigs Universität i Freiburg im Breisgau och Stirling University, Skottland. För närvarande arbetar han som förstelärare i engelska och sydsamiska i Lycksele Kommun. Han har tidigare arrangerat ett antal samiska språkbad i samarbete med Sameskolstyrelsen, och han skriver regelbundet för flera samiska tidningar. Nyligen avslutade han det Sametingsfinansierade projektet Sápmi 2.0 - Subaltern No More tillsammans med Anne Wuolab, ett språkrevitaliseringsprojekt som under sammanlagt två år fokuserade på att lyfta dekoloniala tankar, och samtidigt uppmuntra samer att ta tillbaka sina språk. 

15/11 Vetenskapliga normer och identiteter. Kunskapsproduktionen om svenska romer efter andra världskriget

Föreläsare: Ida Ohlsson Al Fakir

Ida Ohlsson Al Fakir är fil. dr i historia och verksam som postdoktor vid Hugo Valentin-centrum. Avhandlingen handlar om den socialmedicinska "Zigenarundersökningen" som genomfördes på 1960-talet, och hon har även forskat om Svenska kyrkans förhållande till romer och resande. Det nuvarande projektet tar ett bredare grepp om Svenska kyrkans sociala arbete med migranter och minoriteter i början av 1900-talet."

13/12 Power, myths, materiality. A multilingual reflection over the conditions for knowledge production in times of political turbulence. 

Lecturer: Ann-Sofie Lönngren and MA- and PhD-candidates connected to the research node “Science, validation, partial perspectives: knowledge production beyond the norms” present a collective writing project. The seminar is in English.

Ann-Sofie Lönngren, Ph.d. and Associate Professor (Docent) in Literature, university lecturer in gender studies; research leader of “Science, validation, partial perspectives: knowledge production beyond the norms”. Department of Literature & Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden. Ann-Sofie Lönngren is book-editor for lambda nordica: ann-sofie.lonngren@lambdanordica.se and author of Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, Northern-European Literature (Cambridge Scholars Publishing, 2015).

Upplysningar: Satu Gröndahl, tfn 018 471 6396, e-post: satu.grondahl@valentin.uu.se

Seminarieserien ges i samarbete med Forum för nationella minoriteter (Hugo Valentin-centrum) och noden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kunskapsproduktion bortom normerna" (Centrum för genusvetenskap, Institutionen för litteraturvetenskap, Hugo Valentin-centrum)

Seminar about nation, colonialism and race in Nordic Literature

Heidi Grönstrand (PH.D., Department for Finnish language studies, Stockholm university) and Jenny Björklund (ass. prof., Centre for gender research, Uppsala university), both present one anthology each that they during 2015 edited and published about the Nordic literary canon in relation to nation, race, ethnicity, gender, sexuality and migration. 
 
Both books were published with Cambridge scholars publishing in 2015: 
 
Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia (ed. Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith) (http://www.cambridgescholars.com/rethinking-national-literatures-and-the-literary-canon-in-scandinavia
 
New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society (ed. Jenny Björklund, Ursula Lindqvist) (http://www.cambridgescholars.com/new-dimensions-of-diversity-in-nordic-culture-and-society)

 When? March 16th at 15.15-17 (+ post-seminar, stay around and have a snack and a drink)

 Where? Eng 2-K1022, Thunbergsvägen 3P, Uppsala

How? This seminar is part of the regular seminar program at the Department of literature, Uppsala university. It is in English or Swedish, depending on the audience

 Everyone is much welcome!!

Öppet seminarium: Perspektiv på funktionalitet

Välkommen på öppet seminarium med Don Kulick och Christine Bylund 1 december

13.15-15.00
Spasticitet är motstånd - reflektioner om makt och avkolonisering i den funktionsfullkomliga akademin
Christine Bylund, doktorand, Umeå universitet

15.00-15.30
Fika

15.30-17.00
Samtal om sexualitet och funktionshinder

Don Kulick, professor i antropologi, Uppsala universitet

Tid: Torsdag 1 december, kl. 13.15-17.00
Plats: Karin Westman-Berg-rummet, Centrum för genusvetenskap

Ladda ner affisch för evenemanget

Open lecture: Sámi education at a breaking point – where are we headed?

Welcome to an open lecture with Dr. Hanna Outakoski

The Saami educational scene is evolving from within. Several Saami scholars are now investigating the position of the Saami perspective and indigenous knowledge in schools and in the curricula around Northern Scandinavia and Finland. This lecture will provide real life examples and a view upon the current issues that indicate an important breaking point in Saami education.   

The research node Science, Validation, Partial Perspectives: Knowledge Production Beyond the Norms invites to an open lecture with Dr. Hanna Outakoski, senior lecturer in North Sámi at the Department of Language Studies at Umeå University.

Time: Wednesday November 9th, 18-20 
Place: The Hugo Valentin Centre Room 2-1077, House 2, Thunbergsvägen 3H Engelska parken 

More about the lecture