Historisk-filosofiska fakulteten

Årets kulturuppsats till masterstudent vid Uppsala universitet

2016-11-17

Masterstudenten Elisabet Edin har fått stipendiet Årets kulturuppsats för sin masteruppsats om kreativa rum på bibliotek i Australien.

Kreativa rum är platser där människor med gemensamma intressen kan mötas och samarbeta. Den här typen av rum har blivit vanligare på biblioteken i och med att de försöker nå ut till en allt bredare publik.

Masterstudenten Elisabet Edin från institutionen för ABM får DIK-förbundets stipendium Årets kulturuppsats 2016 för sin masteruppsats "I thought libraries were about books – Mål och funktioner inom kreativa rum på australiska bibliotek".

Elisabet Edin avslutade sin masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM våren 2016.

Stipendiet Årets kulturuppsats delas ut av fackförbundet DIK som bland annat organiserar bibliotikarier.

---

Läs vidare

Nyheter