Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten

Dekanus: Prof. Kerstin Rydbeck, tel. 471 7978
Prodekanus: Prof. Anders Ekström, tel. 471 1575
Prodekanus: Prof. Maria Ågren, tel. 471 1535

Utbildningsledare: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Fakultetshandläggare: Lena Hagqvist, tel. 018-471 62 10

Kansli: Se 3.9.1

Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA