"Hushåll, familjer och fängelser. Framställningar av diktaturens vardag i argentinsk litteratur från 1970- och 80 talet"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Thunbergsvägen 3C 22-1017, Hus 22. Engelska parken, Uppsala universitet
  • Föreläsare: Sofia Iaffa, Stockholms universitet: Hushåll och fängelser. Vardagens dialektik i litteratur och drama skriven av argentinska författare under diktaturen 1976-83.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Seminarium

Sofia Iaffa Nylén är doktorand i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar spanskspråkig litteratur av latinamerikanska författare som verkade i exil under 1900-talets senare hälft. Genom en analys av författare som Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi och Griselda Gambaro undersöker Iaffa Nylén frågor om litterär politisk aktivism, flerspråkighet, minne och rasism.

Eventet följs av mingel/post-seminarium.