IVR Sverige – Årlig konferens

  • Datum: –18.00
  • Plats: Stockholms universitet, Juridiska fakulteten
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Juridiska institutionen, SU
  • Kontaktperson: Torben Spaak
  • Konferens

Samarrangemang UU/SU i rättsfilosofi

IVR Sweden Annual Conference in Legal Theory

Med bl.a. Guilherme Marques Pedro, Uppsala universitet: "Debunking Legal and Moral Rights Talk in a Contemporary Migration Debate"