Historisk-filosofiska fakulteten

Upphovsrätt och bilder

  • Datum: 07 november, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. för ABM, 4-2207
  • Arrangör: Isto Huvila
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium

(samseminarium med Konstvetenskap)