Historisk-filosofiska fakulteten

Högre seminarium

  • Datum: 26 september, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Marina Tofetti, Università degli Studi di Padova
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Restoring musical masterpieces. Theory and methodology of the reconstruction of incomplete polyphony.