Historisk-filosofiska fakulteten

Torsdagsseminarium

  • Datum: 2017-10-19 kl 13:15 15:00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap Villavägen 6, Uppsala
  • Föreläsare: Anne Hammarström
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Cecilia Rodehn
  • Seminarium

Hur är kön, genus och hälsa sammanflätade? Reflektioner kring ett forskningsprogram

Centrum för genusvetenskap har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15-15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori, naturvetenskap och historisk forskning är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap och de institutioner med vilka vi samarbetar. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdesgränser.