Historisk-filosofiska fakulteten

Konferens - Medicinhistoria idag och imorgon 2017

  • Datum: 2017-10-02 kl 10:00 16:30
  • Plats: Hagströmerbiblioteket, se konferensens hemsida
  • Arrangör: Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet, och Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Se konferensens hemsida/See conference homepage
  • Konferens

Besök konferensens hemsida för fullständig information