Historisk-filosofiska fakulteten

Upphovsrätt och bilder

  • Datum: 19 september, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018 471 3420
  • Seminarium

(samseminarium med Konstvetenskap)