Historisk-filosofiska fakulteten

Petter Tistedt: "Reklam för demokrati?"

  • Datum: 28 september, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Petter Tistedt, Uppsala universitet, lägger fram uppsatsmanuset "Reklam för demokrati? Reklamens politik i mellankrigstidens Sverige"