Historisk-filosofiska fakulteten

Söndagsföreläsning: Tom Lundin – Katastrofpsykiatri

  • Datum: 01 oktober, kl. 13.30–14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Tom Lundin
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Tom Lundin, professor emeritus i katastrofpsykiatri berättar om ämnets tillkomst och utveckling. Entréavgift 40 kr. Museet öppet 13-17.